Forsvarer ressursbruken i French-saken

Solberg: Vi har stilt opp for en person som vi mener har fått en urimelig dom