Fiskeridirektoratet gløymde å krysse av for reker

No krev Russland 90 millionar for å sette trålaren fri.